Üye İlişkileri Komitesi

ÜYE İLİŞKİLERİ KOMİTESİ BAŞKANI FARUK İBRAHİM ÖZBEK

BAŞKAN'I SOSYAL MEDYADAN TAKİP EDİN

Gerek yerelde gerekse global yapılanmada MÜSİAD üye profili ve üye ilişkileri yönetimi yeni dönemde oldukça titizlikle ele alınmaktadır. Öncelikle genel üye profili çıkarma ve ihtiyaç analizleri oluşturma çalışmalarının tamamlanması beklenmektedir.

MÜSİAD ilgili Genel Sekreterlik Birimi altında üye database’i tutulmaktadır. Ancak bu veri tabanının çok daha ayrıntılı ve verilerin çok daha güncel oluşturulması esastır.

BİRİNCİ PROJE: Geniş Kapsamlı MÜSİAD üye Profili Saha Çalışması

Bu projede MÜSİAD ilgili ofis (SİGMA Veri İnceleme ve Analiz Ofisi) ve Genel Sekreterlik Birimleri ile koordinasyon halinde oldukça geniş kapsamlı ve soruları birlikte tartışılarak hazırlanacak bir saha anketi düzenlenmelidir. Soruların mantığı; üyelerin iş kolları, üretim bandları, ticaret sahaları, GTIP kodları kullanılarak dış ticaretteki ürün gamları, ticaret ve ortaklık yaptıkları bölge ve ülkeler, etkin oldukları niş sektörler, geliştirdikleri yenilikler, ortaklık kurmak istedikleri ülkeler, yeni yatırım hevesleri veya projeleri gibi alanlarda üyeleri yormadan ve özel alanlarına müdahale edildiğini düşündürmeden onların MÜSİAD’a sağladıkları saha katkısını ölçmek ve geniş kapsamlı bir üye profili veri tabanı oluşturmaktır.

Bu çalışma yapılırken kesinlikle şube (Yerel-Global) yapılanmaları projeye dahil edilmeli ya da bizzat şubeler tarafından aktif olarak yürütülmelidir. MÜSİAD, mevcut üye profilinin net ve kesin katkısını görmeden bu üyelere yönelik çalışmaları yönetemeyeceği için bu projenin bir an evvel ilgili komite kapsamında hayata geçirilmesi esastır. Projeden elde edilen metaveriler MÜSİAD Merkez Ofisleri aracılığıyla sistemli veri tabanlarına ve istatistiki raporlara dönüştürülecektir.

İKİNCİ PROJE: MÜSİAD Beyaz Masa

Bu projede amaç, üyelerin ne zaman ve nerede olurlarsa olsunlar sorunlarının çözümüne bir telefon mesafede olmalarını sağlamak ve bunun PR çalışmasını gerçekleştirmektir. Beyaz Masa modeli, sadece bir öneridir. Projenin isminin ne olacağı komite kararına bağlıdır.

Dünyanın ve Türkiye’nin neresinde olursa olsun MÜSİAD’lı olmanın avantaj ve farklılığını üyelere hissettirmek için tasarlanan bu projede; sorun çözme, şikayet dinleme, öneri ve talep alma gibi fonksiyonlar yerine getirilmelidir. Ayrıca gelen her talep ya da şikayetin (sorunun) ayrıca kaydedilmesi ve sınıflandırılması gerekir. Böylece genel sorunlar, üyelerin hangi işlerle nasıl taleplerle (ağırlıklı olarak) geldikleri, ne sıklıkta arandığı, şikayetlerin genelde hangi birim ya da alanlarda toplandığı gibi geri beslemeler de sistemin çalıştırılması adına önemli bir veri tabanı oluşturacaktır.

Bu projedeki tüm ayrıntılar ve nasıl işletileceğine dair işlemler Komite Başkanı ve heyetinin geliştireceği sistematik dâhinde ele alınacaktır. Komiteye yardımcı olmak adına iki tane Genel Sekreter birimi de hazırlanmıştır.

Yukarıda sıralanan üç proje, ilk etap beklentilerdir. Bunların dışında öneriler ve projeler Komitenin inisiyatifindedir.