KARZ-I HASEN SANDIĞI

MÜSİAD üyeleri arasındaki yardımlaşma ve dayanışma kültürünü kurumsal bir yapıya dönüştürmek ve tüccarımızın ticaretini kolaylaştırmak düşüncesi MÜSİAD Sandığının ortaya çıkmasına vesile olmuştur.
MÜSİAD sandığı, medeniyetimizin güzel değerlerinden biri olan “Karz-ı Hasen” kavramını, ilkelerini günümüz ticaret hayatının gündemine taşımış, yardımlaşma ve dayanışma kültürünü kurumsallaştırmıştır. 
“Karz-ı Hasen” Sandığı’nın temel hedefi Allah’ın emrettiği bu borç ilişkisini uygulayabilmek ve uygularken bu kurumun toplum hayatında aktif olarak sistemleşmesini sağlamaktır.
Bu sayede ülkemiz ticaretindeki birikim oranını artırarak, tüccarın zor günlerinde dayanışma sergilemesini ve ticaretin üzerindeki yüklerden biri olan faiz olgusunu “Karz-ı Hasen” mekanizması ile tüccarın üzerinden kaldırarak bereketi artırmayı amaçlamaktadır.

“KARZ-I HASEN” NEDiR? 
Karz-ı Hasen güzel borç demektir. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Karz-ı Hasen, Allah için verilen güzel borç olarak ifade edilmektedir. Hz. Peygamber, Dört Halife, Endülüs, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde ve dolayısıyla medeniyetimizin köklerinde esaslı bir yere sahip olan, hâlihazırda uygulamada bir müessese olarak sürdürülemeyen Karz-ı Hasen toplumsal bir olgudur. Emin ellerde adaletle dağıtılan Karz-ı Hasen, ifsat olmuş toplum hayatının ıslahına vesile olabilecek bir kurumdur.
Karz-ı Hasen, borcu olan ihtiyaç sahibi kişiye, haramlardan uzak durması ve harama bulaşmaması için ihtiyacını giderecek meblağı faizsiz olarak ve sırf Allah rızasını kazanmak için vermektir. 

MÜSİAD “KARZ-I HASEN” SANDIĞININ AMACI
Üyelere veya vefat eden üyenin eş ve çocuklarına ödünç vermek (Karz-ı Hasen) ayrıca ihtiyaç sahibi üyelerin veya vefat eden üyelerin eş ve çocuklarına karşılıksız yardım (Sosyal Yardım) yapmaktır. 
Ölen üyenin geride kalan eş ve çocuklarına sadece maddi yardımda bulunmakla sınırlı kalmayıp, geride kalanların sosyal ve kültürel her türlü ihtiyacıyla ilgilenerek, hak ve çıkarlarının korunmasını sağlamak sandığın gerçekleştirmek istediği hedefleri arasındadır.

SANDIK BÜNYESiNDE OLUŞTURULAN FONLAR NELERDiR?
MÜSİAD Sandığı bünyesinde Karz-ı Hasen Fonu ve Sosyal Yardım Fonu olmak üzere iki fon kurulmuştur. 
Karz-ı Hasen Fonu, dernek üyelerinin düzenli ödemelerinden oluşmaktadır. Bu fondaki paralar sandık üyesi ihtiyaç sahiplerine kullandırılacaktır.  Sandıktan ödünç alan üye, sandık yönetimince belirlenecek sürenin sonunda almış olduğu miktarı sandığa geri ödeyecektir. 
Sosyal Yardım Fonu, sandık üyeleri ve ölümü halinde üyelerin eş ve çocukları yararlanabilir. Bu fondan yararlandırılacak kişilerden geri ödeme alınmayacaktır. Yani bu fondan yapılan yardımlar karşılıksız olacak ve geri dönüşü beklenmeyecektir.

Karz-ı Hasen Fonundan; Bir yılını doldurmuş Karz-ı Hasen sandığı üyeleri yararlanır.
Sosyal Yardım Fonundan; İhtiyaç halindeki üyeler, üyenin ölümü halinde eş ve çocukları karşılıksız olarak yararlanır.

SANDIĞA KİMLER ÜYE OLABİLİR?
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği asil ve gençlik kurulu üyeleri Karz-ı Hasen sandığına üye olabilirler. Dernek üyesi olmayanlar sandığa üye olamazlar. 

MÜSİAD asil ve gençlik kurulu üyelerinden 1.150 TL alınır. Giriş üyelik bedeli 550 TL, yıllık aidat 600 TL'dir.

ÜYELiK ŞARTLARI
•    MÜSİAD Asil ve Gençlik Kurulu Üyesi olmak
•    Üye Müracaat Formunu doldurmak
•    Sandık Yönetim Kuruluna başvurmak
•    Sandık Giriş Bedeli ve Yıllık Aidatı ödemek 

Karz-ı Hasen Sandığına üyelik için MÜSİAD Çağrı Merkezi İletişim Hattı 444 0 893 ile temasa geçebilir veya Genel Merkez ve Şube sekreteryasının size ulaştıracağı Karz-ı Hasen Üye Müracaat Formunu doldurarak üyeliğinizi başlatabilirsiniz.
 

“Güzel borç” anlamına gelen kadim Anadolu geleneği Karz-ı Hasen’i sürdürmeye ve gelecek nesillere aktarmaya yönelik hayata geçirdiğimiz projemiz, köklerimize ve değerlerimize sıkı sıkıya bağlılığımızın bir nişanesidir.

Karz-ı Hasen Sandığı projesiyle, üyelerimize ve üyelerimizin ailelerine yönelik sürdürülebilir ve tam manasıyla faydalı bir yardımlaşma hareketini mümkün kılıyoruz.

Proje, köklü bir geleneği sürdürmenin yanında, üyelerimizin, maddi destek gereken durumlarda bankalara mecbur kalmadan ve faiz sarmalından uzak durarak ihtiyaçlarını karşılamalarına imkân tanıması bakımından son derece kıymetlidir.
 

PDF OLARAK İNDİR

11.000'İ AŞAN ÜYESİ İLE MÜSİAD

MÜSİAD'A ÜYE OL
60.000'E YAKIN İŞLETMEYİ TEMSİL EDEN

Yaklaşık 1.800.000 kişiye istihdam sağlayan

YURTİÇİNDE 89 İRTİBAT NOKTASI BULUNAN

Üyelerin sorunlarını, görüş ve önerilerini kamu kurumlarına ileten

YURTDIŞINDA 95 FARKLI ÜLKEDE

Toplamda 225 nokta ile hizmet veren bir sermaye platformudur.